nagymeretulogo

Adatvédelmi tájékoztató

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Dél-Alföldi Klíma Épületgépészeti, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság,

(székhelye: 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 45. fsz. 1., cégjegyzékszám: Csongrád Megyei Bíróság, mint Cégbíróság által kiadott 06-09-011863 jegyzékszám; adószáma: 14131644-2-06;

elérhetőségek (delklima.szeged@gmail.com) Tel: +36 70 4343879; továbbiakban: Szolgáltató)

és a Dél-Alföldi Klíma Kft. által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződéslétrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.delklima.hu és a www.szellozesinfo.hu domain név alatt található webáruházakban (továbbiakban: Webáruház) található. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A webáruházakban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza.

1.2. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadottmegrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározottmódon.

1.3. A Webáruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a rendeléskor megadott adataival vagy a főoldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

2. Regisztráció 2.1. A regisztrációra van lehetőség az adatokmegadásakor.

2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A hibásan rögzített adatok és az aktív rendelést érintő adatok megváltoztatására elérhetőségeink valamelyikén van lehetőség.

3. Megrendelés

3.1. A vásárolt termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit a termékek használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk termék adatlapjáról, illetve a termékhez mellékelt magyar nyelvű használati utasításból lehet részletesen

megismerni. A használati útmutatók a Webáruház Használati útmutatók menüpontja alatt megtalálhatóak, letölthetőek.

Ha a vásárlás előtt a termékkel kapcsolatban kérdése merülne fel, üzletünk/irodánk készséggel áll rendelkezésre bármely elérhetőségén.

3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely – ha nincs külön jelölve – az általános forgalmi adóval növelt összeg. A rendelés minimális összege bruttó 10.000.-Ft. Rendelés kizárólag ezen összeg feletti rendelésekre adható le. A termékek ára nem tartalmazza a kiszállítás költségét, amelynek díja utánvétes fizetési mód választása esetén bruttó 3.490.- forint,amennyiben az előre utalásos fizetési mód kerül kiválasztásra, akkor a szállítás díja bruttó 2.990.- forint.

3.3. A Webáruházból megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webáruházon való megjelenéssel lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Átutalással történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közit időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni. Az átutalásos fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát vesz igénybe, a termék átvétele csak ezt követően lehetséges. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott, vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” forintos, vagy „1” forintos árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket a hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat a vásárlási szándékától.

3.4. Az Ügyfél által az adott termékre vonatkozó vételi szándék közlése ajánlati felhívásnak minősül. Az ajánlati felhívásnak a Szolgáltató részére történő megérkezéséről, a Szolgáltató automatikus visszaigazolástküld.

Az ajánlati felhívás megérkezését követően a Szolgáltató megvizsgálja, hogy a megvásárolni szándékolt termék van-e raktáron, ha nincs annak beszerzése mikorra teljesíthető, majd az Ügyfél által kiválasztott termék teljesítésének/szállításának lehetséges időpontjáról az Ügyfélnek elektronikus úton értesítést küld. Ez utóbbi értesítés a Szolgáltató részéről szerződési ajánlatnak minősül.

Amennyiben az Ügyfél a kiválasztott termék szállításának/megrendelésének időpontjával egyet ért, a Szolgáltató szerződési ajánlatát elfogadja, az elfogadó nyilatkozat megérkezésének időpontjával a Szolgáltató és Ügyfél közötti szerződés létrejön. Az így létrejött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. Az elfogadó nyilatkozat Ügyfél általi elküldése a Szolgáltató által alkalmazott ÁSZF rendelkezéseinek elfogadását is jelenti, mellyel az ÁSZF rendelkezéseit a felek között szerződéses viszonyban alkalmazni kell. A szerződés nyelve a magyar.

A Szolgáltató az elfogadó nyilatkozat megérkezését az Ügyfél felé elektronikusan visszaigazolja. Amennyiben e visszaigazolás az Ügyfél elfogadó nyilatkozatának elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg az Ügyfélhez, az Ügyfél mentesül a szerződéses kötelezettség alól.

4. Fizetési és szállítási feltételek

4.1. A megrendelt termékek kifizetése történhet banki átutalással, előre díjbekérőre vagy utánvéttel a kiszállításkor, készpénzben az áru átvételekor. Az utánvét kezelésére bruttó 500.- forint külön díjat számítunk fel, a banki utalásos fizetési mód árához viszonyítva. A Szolgáltató a megrendelt terméket igény szerint térítés ellenében házhoz szállítja, a szerződött futárszolgálat igénybevételével. A szállítás díja banki utalással történő fizetési mód esetén bruttó 2.990.- forint, utánvétes fizetési mód választása esetén 3.490.- forint. A szállítási díj a megrendelési összesítőn, a megrendelési visszaigazoláson és a számlán feltüntetésre kerül. Amennyiben az ügyfél a további rendelés leadásakor jelzi, és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján még lehetőség van, a Szolgáltató összevonhatja a megrendelések leszállítását. A már elindított csomagok utólagos összevonására nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának a jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek szállítási költségét nem befolyásolja. Egyedi gyártású, raktárkészleten nem lévő berendezések megrendelésénél a Szolgáltató ragaszkodhat az előre utalásos fizetési módhoz.

4.2. A Webáruházban megrendelt termékeket a Szolgáltató az Ügyfélnek e- mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti. A Szolgáltató az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért semminemű felelősség nem terheli.

4.3. A Szolgáltató az áru megrendelését követően lehetőséget biztosít az Ügyfélnek a kiszállítási időpont megválasztására. A kiszállítás időpontja egy időintervallum, melynek keretében történik meg a megrendelt termék kiszállítása. Meghatározott órára történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni. Amennyiben az Ügyfél a kiszállításra a Szolgáltató által megjelölt időintervallumot nem tudja elfogadni, és másik időintervallumban sem tudnak megállapodni, az Ügyfél elállhat aszerződéstől.

4.4. Az Ügyfél termékrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni, és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Amennyiben a termék használati utasítását a termékkel együtt nem kapná kézhez, ezt az áru használatba vétele előtt jelezze, a hiányzó használati útmutatót pótoljuk. A megrendelési tételekkel és a kiszállítással kapcsolatos kifogásokat, kérjük még a szállítmányozó jelenlétében, jegyzőkönyv felvételével dokumentálják. Az átvételi elismervény aláírását követően

hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni.

5. Elállás joga, módja, következményei

5.1. Az Ügyfelet a terméknek az Ügyfél általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek, több tételből, vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek, vagy darabnak az Ügyfél általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül illeti meg az indokolás nélküli elállási jog.

5.2. Az Ügyfél nem gyakorolhatja az elállási jogát az olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet az Ügyfél utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen az Ügyfél személyére szabtak, valamint az olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül mástermékkel.

5.3. Ha az Ügyfél elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles az ÁSZF bevezetőjében megjelölt címre eljuttatni. Ebből a célból felhasználhatja az elállási nyilatkozat-mintát, melyet megtalál a weboldalunkon. Az Ügyfél határidőben gyakorolja az elállási jogát, ha tizennégy napos határidő lejárta előtt elküldi az elállási nyilatkozatát.

5.4. Ha az Ügyfél a szerződéstől eláll, haladéktalanul, de legkésőbb az Ügyfél elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított tizennégy napon belül visszatérítjük az Ügyfél által a termékért fizetett ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha az Ügyfél más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten hozzájárul; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag az Ügyfelet semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatartjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy az Ügyfél nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

5.5. Tájékoztatjuk, hogy az Ügyfél köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozat közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a tizennégy napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét – azaz a szállítási költséget – az Ügyfélviseli.

5.6. Az Ügyfél kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

6. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

6.1. Kellékszavatosság

Az Ügyfél hibás teljesítés esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Az Ügyfél – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségéren az Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstőlis elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban az Ügyfél viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Az Ügyfél a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az Ügyfél által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

6.2. Termékszavatosság

Ingó dolog (termék) hibája esetén az Ügyfél – választása szerint – a 6.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként azÜgyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét az Ügyfél a termék, gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania. A gyártó (forgalmazó)

kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

6.3. Jótállás

Hibás teljesítés esetén a 151/2003 (IX.22.) Korm. rendelet alapján a Szolgáltató jótállásra köteles. A jótállási idő egy év. E határidő elvesztése jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a termék Ügyfél részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Az Ügyfél a jótállási igényét csak a vásárlást igazoló számlával, kitöltött jótállási jeggyel, és a gyártó által előírt időszakos karbantartásokat igazoló dokumentumokkal érvényesítheti. Amennyiben a készüléket nem jogosultsággal rendelkező cég/szerelő telepíti, a jótállás érvényét veszti. A kezelési útmutatóban leírtaktól eltérő használat, átalakítás, helytelen tárolás, elemi kár, vagy egyéb eset miatt kialakult hibákért jótállást nemvállalunk.

Ha az Ügyfél a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, ha a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont az Ügyfél a jótállásból fakadó jogok az 6.1. és a 6.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

7. Termék meghibásodása esetén alkalmazott ügyintézés:

7.1. A Szolgáltató által értékesített és telepített készülék meghibásodása esetén a hibát a Szolgáltató felé kell bejelenteni. Időpont egyeztetést követően a szakembereink (vagy a garanciaviselő) a helyszínen megállapítják a hiba okát. Ha a megvásárolt termék szállítható, akkor a Szolgáltató telephelyére kell visszajuttatni. Ha a helyszínen rendelkezésre állnak a hiba elhárításához szükséges eszközök és alkatrészek, akkor a hiba nyomban elhárításra kerül. Amennyiben alkatrészt kell rendelni, akkor egy egyeztetett későbbi időpontban kerül sor a hiba kijavítására.

7.2. A Szolgáltató által értékesített, és más cég (szerelő) által felszerelt és beüzemelt készülékek meghibásodása esetén először a készülék beüzemelőjét kell értesíteni, aki megállapítja a hiba okát. Szerelési hiba esetén a javítást az illetékes telepítő cég/szakember végzi. Amennyiben nem szerelési hibáról van szó, várjuk a telepítő jelentkezését a szükséges alkatrész beszerzésével és a hibaelhárítás további menetének egyeztetésével kapcsolatban.

7.3. Amennyiben hibabejelentést tesz az Ügyfél és a készülék hibátlan, akkor a felmerülő kiszállási-, és vizsgálati költséget köteles az Ügyfél megtéríteni.

8. Egyebek:

8.1. A Webáruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.

8.2. A Webáruházban való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Webáruházra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfélt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelménekkötelezettsége.

8.3. Adatvédelem: a Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató az Ügyfél adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató az Ügyfél adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

8.4. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az ÁSZF Szolgáltató általi módosítása nem érinti a módosítást megelőző ÁSZF hatálya alatt létrejött jogviszonyokat, a módosított ÁSZF rendelkezései csak a hatályba lépését követően létrejött jogviszonyokra érvényesek, a Szolgáltató és a Felek jogviszonyára mindig a szerződés létrejöttekor hatályban lévő ÁSZF rendelkezései azérvényesek.

8.5. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék.

9. Adatkezelés

A Webáruházban történő regisztráció során megadott személyes adatokat a vonatkozó törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően kezeljük, melyeket az alábbiakban részletezünk

9.1. A regisztrációt végző felhasználó a felhasználási feltételek elfogadásával kijelenti, hogy kizárólag saját adatait adja meg a regisztráció során.

9.2. A regisztrációt végző felhasználó a felhasználási feltételek elfogadásával kijelenti, hogy tisztában van a személyes adatainak felhasználási céljával, kezelésének módjával, valamint, tudomásul veszi és elfogadja azt.

9.3. Adatvédelem: a Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A megrendelés leadásával az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az adatait az előzőekben megjelölt célból és körben kezelje. A Szolgáltató az Ügyfél adatait harmadik félnek nem adhatja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató az ügyfél adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint jár el.

9.4. A Szolgáltató jogosult az Általános Szerződési Feltételek módosítására. A módosított ÁSZF rendelkezéseit csak azon szerződéses jogviszonyokban lehet alkalmazni, amelyek a módosítást követően jötteklétre.

9.5. Az Ügyfél a Szolgáltatónak, illetve a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek a termék Ügyfelek részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti. A panaszügyintézés helye a Szolgáltató székhelye.

9.6. Az Ügyfél a fogyasztói panaszával a békéltető testülethez is fordulhat. A békéltető testület hatáskörébe tartozik az Ügyfél és a Szolgáltató közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület az Ügyfél vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad az Ügyfelet, mint fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A Szolgáltató székhelye

szerint illetékes békéltető testület neve: Csongrád Megyei Békéltető Testület, címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:1

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:2

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:3 A fogyasztó(k) neve: A fogyasztó(k) címe: A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

1 Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és – ha van – telefonszámának, telefax-számának és elektronikus levelezési címének megjelölése.

2 Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése

3 A megfelelő jelölendő